Neurologická ambulance

  • poskytuje komplexní lékařskou péči v oboru neurologie se zaměřením na léčbu onemocnění páteře, bolestí hlavy, roztroušené sklerózy, stavů po mozkové příhodě, polyneuropatie, epilepsie a tetanie,
  • ve spolupráci s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci je zajištěna návaznost ambulantních vyšetření i příp. hospitalizace,
  • její součástí je i odborná rehabilitace.

Smluvní zdravotnické zařízení následujících pojišťoven:

  • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna,
  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna,
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
  • 207 – Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
  • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky,
  • 213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.